Geodomen - Klimatförändringar, ett öppet arrangemang

den 13 september 2017 kl 10:31

SMHI och Norrköpings visualiseringscenter håller en spännande visning om klimatförändringen.

För allmänheten finns det möjlighet att delta i en öppen visning.
Tisdag 19 september klockan 15:00 - 16:00 i Vindelälvsskolans idrottshall.

Ett samarrangemnag med SEE hållbarhetsveckan.

Välkommen!

Program