Skolstart i Sorsele kommun 2017

den 1 augusti 2017 kl 08:00

Välkomna till ett nytt skolår.                                                


Grundskola
Upprop i kommunens skolor sker måndagen den 21 augusti enligt följande:

Blattnicksele skola kl. 08:00
Ammarnäs skola kl. 08.30 
Vindelälvsskolan kl. 08:30 
Introduktionsprogrammen på Älvbrinken kl. 08:30

För elever som läser i gymnasieskolan på annan ort: Kom ihåg att ansöka om inackorderingsbidrag eller busskort/resebidrag.

 

Vuxenutbildning

Utbildning i svenska för invandrare
Grundläggande kunskaper i svenska språket för vuxna personer med annat modersmål än svenska, 15 timmar/vecka. Kontinuerlig antagning.

Nedanstående kurser finns platsförlagda på Älvbrinken/Lärcentrum med kursstart v 34.
Dagtid med kontinuerlig antagning.

Grundläggande vuxenutbildning    
Svenska  
Svenska som andraspråk       
Engelska  
Matematik  
Samhällskunskap  

Distanskurser med flexibelt upplägg inom ett flertal gymnasiekurser finns via Hermods.

Ansökningsblanketter finns på kommunens hemsida under vuxenutbildningen.

Vid frågor kontakta:
Karin Ringlöv, studie- och yrkesvägledare eller Patric Näsström, rektor.
Tel: 0952-140 00 (växeln).