Juktån tillgängliggörs!

den 22 juni 2017 kl 14:27

Sandselehöjderna vind vill uppmärksamma en förening i Sorsele kommun vars insatser kommer allmänheten till nytta. Juktåns mellersta fiskevårdsområde har som mål att öka tillgängligheten för alla fiskare.

Vid Långselet har de därför konstruerat en nedfart till Juktån som underlättar för rörelsehindrade fiskare och de har i anslutning till denna nedfart upprättat en handikappanpassad toalett och ett bord som är anpassat för rullstolsburna.

2016 blev de beviljade utvecklingsmedel från Sandselehöjderna vind ek.förening och kunde därmed montera ett fjärde bryggpaket som handikappanpassats med avåkningsskydd och Y-bommar. Andra bidragsgivare har exempelvis varit Vindelälvsstiftelsen. Bakom projektet ligger även många timmars arbete med schaktning och montering, men utan föreningens medel hade det inte varit möjligt. Nu finns en kanonfin båtnedläggningsplats i Sandsjön i södra delen av Sorsele. Väl värd ett besök.

Här kan man se en förening med framtidstro och utveckling. De jobbar även hårt med fiskevårdande projekt och deras ledord är "Fiske för alla!

Fiskekort: https://www.fiskekort.se/juktan/

Facebooksida: https://www.facebook.com/Juktån-Mellersta-FVO-1058881364174183/?fref=ts

Hemsida: http://www.juktansmellerstafvo.se/