Tillväxtcheck!

den 19 juni 2017 kl 14:26

Kvinnor som äger och driver företag, samt företagande kvinnor och män som är födda utanför Norden och som bott i Sverige i tio år eller kortare, SE HIT - ni kan söka denna check om ni har ett mikroföretag, upp till nio anställda.

Denna check kan beviljas en gång och den gäller enbart "mjuka" kostnader och ger upp till 75 % i stöd med ett maximalt stödbelopp på  150 000. Precis som för Länsstyrelsens andra stöd ställs krav på affärsmässig verksamhet, att stödet inte påverkar konkurrens, ej normaldrift, stödbehov osv.

Du gör din ansökan via www.minansokan.se och väljer då Stöd till investeringar och företagsutveckling.

Kolla även in den här informationsvideon om Tillväxtchecken - ett nytt företagsstöd

För mer information: Länsstyrelsen Västerbotten - Information om Företagsstöd