Hjärtstarterregistret

den 16 juni 2017 kl 10:58

Här finner du de registrerade hjärtstartarna i hela Sverige, och ni som tillhandahåller en hjärtstarter gör din registrering på samma sida! http://www.hjärtstartarregistret.se

En hjärtstartare är enkelt uttryckt en maskin som känner av hjärtverksamheten hos en människa och om det är nädvändigt kan den leverera en strömstöt mot hjärtat och på så sätt återställa den normala rytmen och få hjärtat att slå igen.

Hjärtstartare (även kallad defibrillator eller Automatisk Extern Defibrillator, AED) som finns tillgängliga i samhället är enkla att använda och kräver inga egentliga förkunskaper. De är i stort sett självinstruerade och hjälper och vägleder användaren genom olika moment som ska ske, en del ger även instruktioner i hur hjärt- och lungräddning ska utföras korrekt. Det finns ett flertal olika hjärtstartarmodeller på marknaden men de har närmast samma funktion och ser förhållandevis lika ut.

Vem som helst oavsett ålder, utbildning eller tidigare erfarenheter kan använda en hjärtstarter för att försöka rädda livet på någon som drabbats av hjärtstopp. I praktiken är det omöjligt att använda apparaten fel. Hjärtstartern ger tydliga instruktioner på svenska som är lätta att följa.

Kom ihåg att hjärtstartaren protesterar om personen du försöker använda den på inte har drabbats av ett hjärtstopp. Hjärtstartaren känner av detta och levererar bara ström om den om den känner av det elektriska kaos som är mottagligt för den behandlingen. Detta gör hjärtstartaren till en användarvänlig apparat.

För mer information www.hjartstartarregistret.se