Renovering av parken vid kommunhuset

den 9 juni 2017 kl 14:35

På grund av vinterns stora nederbörd har träden blivit förstörda. Kommunen kommer under sommaren att ersätta dessa med nya träd. Vi passar även på att renovera fontänen och försätta den i sitt ursprungliga skick. Vi hoppas att med dessa åtgärder göra Sorsele mera attraktivt.