Inackorderingstillägg

den 26 juni 2017 kl 07:55

OBS! Kom ihåg att ansöka om inackorderingstillägg för läsåret 2017/2018. Ansökan måste göras inför varje läsår.

Ansökan ska vara inlämnad senast 30 november 2017.

Mer information om regler för inackorderingstillägg.

Ansökan inackorderingstillägg.