Är du beredd på en kris?

den 11 maj 2017 kl 08:18

8–14 maj arrangeras den första krisberedskapsveckan i Sveriges kommuner. Den ska väcka uppmärksamhet och medvetenhet. Har du beredskap hemma om vardagen vänds upp och ner? Hur klarar du dig vid en samhällskris, till exempel ett långvarigt strömavbrott eller vid brist på dricksvatten?

Bara 11 procent av landets befolkning har god beredskap hemma om en kris skulle inträffa. Med krisberedskapsveckan vill Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och kommunerna stärka beredskapen i hemmen. Är du redo eller behöver du förbereda dig?

Hur förbereder jag mig?

Det viktigaste är att ha dricksvatten, mat och värme, och att kunna ta emot viktig information. Förbered dig och din familj genom att skaffa en krislåda. I lådan har du det du behöver om en samhällskris skulle inträffa. Det är till exempel en alternativ värmekälla, extra bränsle, tändstickor, varma kläder och sovsäckar, ficklampa, batteridriven radio, dricksvatten och mat. Här kan du läsa checklistan.

Hemberedskap

Se 4 olika filmer om hur du kan förbereda dig i hemmet.

KLICKA HÄR FÖR ATT SE FILMERNA