Samråd ang detaljplan

den 11 maj 2017 kl 07:58

Samråd ang detaljplan för Norrsele 1:125, 1:126 mfl fastigheter inom Sorsele tätort.

Sorsele kommun och Trafikverket har fört en dialog kring möjligheten att anlägga en rastplats i Sorsele tätort. Rastplatsen och kommunal yta ska samordnas så att det blir en bra integration och helhet. Läs mer nedan.

Samråd sj-plan (pdf)
Planbeskrivning sj-plan (pdf)
Detaljplan sj-plan (pdf)