Ordfördelarutbildning

den 3 maj 2017 kl 09:38

Alla människor bär på berättelser! Genom att anordna berättarkaféer kan vi på ett enkelt och trevligt sätt träffas och ta del av varandras berättelser. Men hur gör man?

Västerbottens museum kommer till Sorsele  - Årets berättarkommun 2017 den 10 maj och mellan klockan 17:00 - 20:00. Vi kommer att hålla till på Folkets hus och vi pratar om hur man som ordfördelare leder ett berättarkafé.

Hur förbereder man sig?
Vem vidtalar man?
Vad är en lämplig lokal?
Hur fångar man upp berättare och fördelar ordet?
Ska man använda teman eller inte, och vad gör man om det blir tyst!?

Kvällen leds av Marianne Folkedotter, berättarantikvarie vid Västerbottens museum.

Anmälan till: par.rockner@sorsele.se

Fri entré och vi bjuder på fika med smörgås.

Välkommen!

Inbjudan finner du här