Krigsbarn – berättelser ur arkiven

den 20 april 2017 kl 12:58

ONSDAG 26 APRIL KL 18.30, SORSELE FOLKETS HUS                                                      

Under andra världskriget evakuerades drygt 70 000 finska barn från Finland till Sverige. Finlandshjälpen, som insatserna kom att kallas, är ett samlingsnamn för en av världens största, kända barnförflyttningar. Här ger Marianne Folkedotter, berättarantikvarie på Västerbottens museum, via foton och ett personligt brev från en okänd lotta oss en unik inblick i hur det gick till när barnen togs emot för att sedan skickas till fosterfamiljer på olika platser i Sverige.Fri entré! Fikaförsäljning

Läs hela annonsen!