Biståndshandläggare SoL och LSS

den 12 april 2017 kl 15:04 - den 24 maj 2017 kl 00:05

Vi söker nu en biståndshandläggare SoL och LSS, på 100 %.

Arbetsuppgifter:

Att handlägga ärenden enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Biståndshandläggarens huvudsakliga arbetsuppgifter är att utreda, bedöma och besluta om insatser samt följa upp och ompröva beviljade insatser.Du har ett nära samarbete med den enskilde, anhöriga, utförare, kolleger samt andra professioner och myndigheter.

Läs mer och sök tjänsten här.