Tre nya projekt i Sorsele!

den 17 november 2016 kl 14:51

Sorsele Kommun har blivit beviljade medel från Länsstyrelsen för att genomföra tre projekt inom ramen för §37

§37

§37a

Dessa projekt ska bidra till att:

  • underlätta etableringen i samhället
  • skapa nätverk
  • stödja språkinlärning

Projekten kommer att undersöka möjligheterna till en aktivare fritid som även bidrar till individernas integrering i det Svenska samhället. Det ska skapas en mötesplats för integration och projekten ska även undersöka möjligheterna att öka utbudet lokalt avseende kompletterande aktiviteter. Insatserna ska pågå under 2017.

Projektnamn och beslut hittar ni nedan

 

Förstudie Integrerande Kompletterande Aktiviteter

Förstudie Socialt Hållbar Glesbygd

Mötesplats för Integration