Tömning enskilda slambrunnar

den 23 september 2016 kl 10:59

slambil
Gatukontoret är i full fart med att genomföra hösttömningarna av enskilda slambrunnar.


Det är ett antal brunnar där sly och gräs gör det mycket svårt att hitta åt brunnarna på fastigheterna.
Mycket tid går åt till att leta vissa brunnar och därför vill vi uppmana fastighetsägare att röja fram och märka upp brunnarna.

-- Väg till avloppsbrunn.jpg

Vänligen

Gatukontoret