Gatukontoret informerar

den 20 november 2015 kl 10:41

Den senaste tidens väderlek har inneburit att kvistar, buskar och mindre träd har tyngts ned av och is och snö så att de hänger in över gator och vägar.

För trafiksäkerheten och så att snöröjningsfordon ska kunna komma fram på våra gator och trottoarer ber vi att du som fastighetsägare kontrollerar om du har träd och buskar som växer ut över gatumark.

För de gående och cyklande måste du ta bort växtligheten upp till 3,2 meters höjd, annars slår grenar i ansiktet eller skymmer sikt och trafikmärken. Över körbana skall fri höjd vara 4,6 meter.

Gatukontoret uppmanar fastighetsägare att undanröja störande växtlighet så snar som möjligt, dock senast v 50. Där detta ej är utfört då, men anses nödvändigt, kommer kommunen att ombesörja undanröjandet.

Fastighetsägare som önskar kommunens hjälp med undanröjande är välkomna att kontakta Gatukontorets enhetschef Lars-Gunnar Burman, tel 070-525 26 93.

Denna information kommer även att gå ut till kommunens hushåll via annons i Sorsele Aktuellt v 49.