Samisk boplatsmiljö på Hembygdsområdet i Suorssá/Sorsele?

den 22 september 2015 kl 15:32

Under en längre tid har vi haft planer på att bygga upp en samisk boplatsmiljö på Hembygdsområdet i Sourssá/Sorsele.

Vill du vara med och bidra till skapandet av denna boplatsmiljö?

Vi kommer att söka stöd för projektet men vi behöver en befintlig torvkåta från detta område, en skogsamisk timmerkåta och/eller annan samisk byggnad. De får vara förfallna och ska flyttas till området för restaurering på plats.

Området är tillgängligt med bra stigar och kommer att kompletteras med informationsskyltar om byggnaderna och samer. Detta gör området mer tillgängligt och användbart för information och aktiviteter.

Har du någon kåta eller samisk byggnad? Vet du någon som är tillgänglig för flytt?

Du kanske har kunskaper som du vill dela med dig av?

Ta kontakt med vår samiska samordnare Åsa Skum.

E-post: asa.skum@sorsele.se

Mobil: 070-346 01 93