Uppvaktningar

den 15 december 2014 kl 09:30

Vid kommunfullmäktiges sammanträde i november uppvaktades traditionsenligt dem som varit anställda i kommunen i 25 år. Förutom det avtackades de politiker som inte blir kvar i fullmäktige efter valet i september.

De "25-åringar" som uppvaktades var dessa;

-- 25-åringar (2014)

 

 

 

 

 

 

 

 

Från vänster; Kjellan Grundström, Helen Brännlund,
Monika Halvardsson, Sten-Olov Turesson.

Fyra personer kunde inte delta vid uppvaktningen.

De politiker som avtackades var;

-- Avtackning 2014 (avgående politiker)

Från vänster; Solveig Berglund, Maj Borg, Eivor Eriksson,
Sonja Näsström, Carina Selbrand, Melker Sjöström.

Några av dem som avtackades kom inte med på bild. Ett flertal politiker kunde inte delta vid uppvaktningen.