Händelsearkiv

Samråd ang detaljplan

2017-05-09 den 9 maj 2017 kl 09:17

Samråd ang detaljplan för Norrsele 1:125, 1:126 mfl fastigheter inom Sorsele tätort.

Läs mer »