Välkommen till Sorsele kommun

 • Skolstart i Sorsele kommun 2017

  2017-08-01 den 1 augusti 2017 kl 08:00

  Välkomna till ett nytt skolår.                                                


 • Preliminär bokning ripjakt 2017-07-24

  2017-07-25 den 25 juli 2017 kl 06:00

 • Stipendiater 2017

  2017-07-15 den 15 juli 2017 kl 15:49

  Under Hemvändarhelgen Holmen gungar utdelades stipendium från Sorsele kommun, Fritid- och kulturenheten samt Lions.  
 • Sorsele - en av länets Hållbarhetskommuner 2017

  2017-06-28 den 28 juni 2017 kl 13:04

  Föreningar och studieförbund, nu kan ni söka medel för aktiviteter under Hållbarhetsveckan v.38 18 - 24 september.

  Sorsele är tillsammans med Skellefteå kommun årets SEE kommuner och ni är viktiga aktörer!

  Ansökan ska innehålla sociala, ekonomiska eller ekologiska aktiviteter.
 • Inackorderingstillägg

  2017-06-26 den 26 juni 2017 kl 07:55

  OBS! Kom ihåg att ansöka om inackorderingstillägg för läsåret 2017/2018. Ansökan måste göras inför varje läsår.

  Ansökan ska vara inlämnad senast 30 november 2017.
 • Juktån tillgängliggörs!

  2017-06-22 den 22 juni 2017 kl 14:27

  Sandselehöjderna vind vill uppmärksamma en förening i Sorsele kommun vars insatser kommer allmänheten till nytta. Juktåns mellersta fiskevårdsområde har som mål att öka tillgängligheten för alla fiskare.
 • Nya öppettider på Piraten

  2017-06-21 den 21 juni 2017 kl 16:02 - den 1 augusti 2017

  Från och med 1 juli 2017 gäller nya öppettider på Piraten:

  Måndag - fredag klockan 13:00 - 16:30
 • Skolstart i Sorsele kommun 2017

  2017-08-01 den 1 augusti 2017 kl 08:00

  Välkomna till ett nytt skolår.                                                


 • Preliminär bokning ripjakt 2017-07-24

  2017-07-25 den 25 juli 2017 kl 06:00

 • Stipendiater 2017

  2017-07-15 den 15 juli 2017 kl 15:49

  Under Hemvändarhelgen Holmen gungar utdelades stipendium från Sorsele kommun, Fritid- och kulturenheten samt Lions.  
 • Sorsele - en av länets Hållbarhetskommuner 2017

  2017-06-28 den 28 juni 2017 kl 13:04

  Föreningar och studieförbund, nu kan ni söka medel för aktiviteter under Hållbarhetsveckan v.38 18 - 24 september.

  Sorsele är tillsammans med Skellefteå kommun årets SEE kommuner och ni är viktiga aktörer!

  Ansökan ska innehålla sociala, ekonomiska eller ekologiska aktiviteter.
 • Inackorderingstillägg

  2017-06-26 den 26 juni 2017 kl 07:55

  OBS! Kom ihåg att ansöka om inackorderingstillägg för läsåret 2017/2018. Ansökan måste göras inför varje läsår.

  Ansökan ska vara inlämnad senast 30 november 2017.
 • Juktån tillgängliggörs!

  2017-06-22 den 22 juni 2017 kl 14:27

  Sandselehöjderna vind vill uppmärksamma en förening i Sorsele kommun vars insatser kommer allmänheten till nytta. Juktåns mellersta fiskevårdsområde har som mål att öka tillgängligheten för alla fiskare.
 • Boka sommarens upplevelse i Sorsele

  2017-06-21 den 21 juni 2017 kl 16:16