Trafik & infrastruktur

Infrastrukturen är viktiga faktorer för oss som redan bor här och för dem som besöker oss eller vill flytta till vår vackra kommun. Det kan gälla gator och vägar likväl som infrastruktur för bredband.

Kommunen ansvarar för gatorna i våra tätoter och en del enskilda vägar. De allra flesta vägar utanför tätorterna är statliga vägar och därmed Trafikverkets ansvar.

Bredbandsnätet är mycket väl utbyggt - information om hur du ansluter dig m m finns i länken till vänster.

Nyheter

  • OBS OBS - Saknar du bredband eller har för låg hastighet?

    2012-01-11 den 11 januari 2012 kl 16:50

    Det är MYCKET VIKTIGT att så många hushåll som möjligt rapporterar in till Post- och Telestyrelsen (PTS) om tillgången till bredband eller den kapacitet man har på befintlig uppkoppling!!! Rapporteringen är avgörande för hur stort statsbidraget som Västerbottens län och Sorsele kommun får till utbyggnad av bredbandsnätet.