Händelsearkiv

Ansök om vindkraftspengar

2017-05-24 den 24 maj 2017 kl 15:38

Vattenfall undersöker möjligheterna att etablera vindkraftverk på fem höjder i ett område som kallas för Sandselehöjderna inom Sorsele och Storumans kommuner. Blir vindkraftsparken verklighet finns det möjlighet för din förening att söka utvecklingsmedel.

Läs mer »


Koordinator till Region 8 sökes

2017-05-23 den 23 maj 2017 kl 16:02

Region 8 är en sammanslutning av åtta kommuner i Västerbotten som verkar för att stärka kommunernas roll och utveckling i Västerbottens län och att bli en stark samverkanspart till Region Västerbotten, Landstinget och Länsstyrelsen, övriga myndigheter, på såväl lokal, som regional och nationell nivå. Allt för få till stånd en kraftig tillväxt för samtliga deltagande kommuner.

Läs mer »


Sámien giessieváhkkuo-Samiska sommarveckan Gávtjávrrie/Ammarnäs 12-18 juni 2017

2017-05-22 den 22 maj 2017 kl 15:48

Läs mer »


Information från Konsumentverket

2017-05-22 den 22 maj 2017 kl 11:58

De flesta buss- och tågbolag gör fel om ersättning.

Läs mer »


SKADEGÖRELSE

2017-05-22 den 22 maj 2017 kl 11:13

P.g.a återkommande skadegörelse i sporthallen så stänger vi för all uthyrning fram tills i höst!

Läs mer »


Om- och tillbyggnad av Vindelälvsskolan

2017-05-22 den 22 maj 2017 kl 08:54

Härmed inbjuds Ni att lämna anbud på:
Om- och tillbyggnad, Vindelälvsskolan, Hus A och B.

Läs mer »


Ny skolorganisation

2017-05-22 den 22 maj 2017 kl 08:11

Inför läsår 17/18 tar utbildningssektorn nya handfasta tag för att kraftigt öka måluppfyllelsen för eleverna i Sorsele kommun. En god chefsorganisation utgör grunden till det komplexa uppdrag skolan är med krav från den kommunala huvudmannen men också utifrån det statliga uppdraget med skollagen och de olika läroplanerna som styrdokument.

Läs mer »


Nationaldagsfirande i Sorsele

2017-05-18 den 18 maj 2017 kl 09:33

Vi firar nationaldagen i Sorsele på hembygdsområdet, Tisdag den 6 juni 2017.

Läs mer »


Nationaldagsfirande i Sorsele

2017-05-17 den 17 maj 2017 kl 14:25

Vi firar nationaldagen i Sorsele på hembygdsområdet, Tisdag den 6 juni 2017.

Läs mer »


Kommunernas konsumentvägledning

2017-05-16 den 16 maj 2017 kl 15:41

Varje år gör Konsumentverket en analys om hur det ser ut med konsumentvägledning i varje kommun.

Läs mer »


Ungdomar! Nu är det dags att anmäla sig till feriejobb!

2017-05-16 den 16 maj 2017 kl 09:59

Nu är det dags för ungdomar födda 2000 och 2001 att skicka in intresseanmälan för feriejobb 2017.

Läs mer »


Förändring i flygtaxins tidtabell

2017-05-12 den 12 maj 2017 kl 07:58

Just nu är det en tillfällig förändring av tidtabellen för flygtaxin mellan Sorsele och Arvidsjaur.

Läs mer »


SOMMARSIMSKOLA 2017

2017-05-11 den 11 maj 2017 kl 17:32

Måndag – Torsdag vecka 25. Bad- simhallen har möjlighet att genomföra simskola  med 2 grupper!

Läs mer »


Hej Jag heter Pontus Holmgård

2017-05-11 den 11 maj 2017 kl 17:25

jag jobbar just nu som projektledare i ett LONA projekt som kallas för ”Bike Sorsele”.
LONA står för Lokal Naturvård, och projekteras genom Naturvårdsverket.

Läs mer »


Hörselträff på Folkets hus

2017-05-11 den 11 maj 2017 kl 10:16

Välkommen till Folkets hus på hörselträff. Information om hörselnedsättning - ett osynligt handikapp.

Läs mer »


Är du beredd på en kris?

2017-05-11 den 11 maj 2017 kl 08:18

8–14 maj arrangeras den första krisberedskapsveckan i Sveriges kommuner. Den ska väcka uppmärksamhet och medvetenhet. Har du beredskap hemma om vardagen vänds upp och ner? Hur klarar du dig vid en samhällskris, till exempel ett långvarigt strömavbrott eller vid brist på dricksvatten?

Läs mer »


Samråd ang detaljplan

2017-05-11 den 11 maj 2017 kl 07:58

Samråd ang detaljplan för Norrsele 1:125, 1:126 mfl fastigheter inom Sorsele tätort.

Läs mer »


Välkommen till "Alla tiders Sorsele"

2017-05-09 den 9 maj 2017 kl 09:25

Alla som bor i Västerbottens län har rätt till sitt kulturarv.

Läs mer »


Grannsamverkan i Gargnäs

2017-05-09 den 9 maj 2017 kl 09:11

Idag kommer polisen att informera om grannsamverkan i Gargnäs.

Läs mer »


Lär dig mer om hemberedskap under nationella krisberedskapsveckan

2017-05-08 den 8 maj 2017 kl 15:29

Vad skulle du göra om din vardag vändes upp och ner? 8-14 maj infaller nationella krisberedskapsveckan 2017, en kampanjvecka för att lyfta vikten av en hemberedskap och vad du som medborgare kan bidra med vid allvarliga händelser eller samhällskriser.

Alla människor har ett ansvar för att skydda sitt eget liv och sin egendom. Det gäller även vid en samhällskris. Men kommunen kan hjälpa till med råd och tips på hur du kan förbereda dig och agera om något händer.

Läs mer »


Inbjudan till informationsträff om regionala bidrag från Länsstyrelsen

2017-05-05 den 5 maj 2017 kl 09:03

Välkommen att lyssna på Länsstyrelsens olika stödmöjligheter för företag och föreningar. Ni kan söka stöd för att utveckla ert företag och för att skapa en attraktiv livsmiljö på landsbygden.

Läs mer »


Ordfördelarutbildning

2017-05-03 den 3 maj 2017 kl 09:38

Alla människor bär på berättelser! Genom att anordna berättarkaféer kan vi på ett enkelt och trevligt sätt träffas och ta del av varandras berättelser. Men hur gör man?

Läs mer »