Sorsele kommun klättrar i företagsrankning

den 26 september 2017 kl 16:03

Hög skatt och långa resvägar är inget hinder för företagandet i Sorsele.
Det visar Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner som presenteras idag.

Sorsele klättrar 39 placeringar från föregående år och landar i år på en 52 plats. Något som glädjer kommunalrådet Kejll Öjeryd (V).

- Utan att överdriva kan vi konstatera att företagsklimatet i Sorsele förändrats till det bättre sen mandatperiodens början, säger Kjell Öjeryd (V).

Vilket också styrks av Svenskt Näringsliv ranking där Sorsele har gjort en resa från den nedre halvan till den övre under de senaste tio åren.

Varje år presenterar Svenskt Näringsliv en ranking av företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. Syftet är att visa var i landet det är bäst att starta och driva företag. Rankingen innehåller totalt 18 faktorer som viktas olika tungt.

2017 års ranking bygger till två tredjedelar på en enkätundersökning till företagen som genomfördes under perioden januari-april 2017 och ytterligare en tredjedel statistik från SCB och UC.

Läs mer här