Samhällsbyggnadsnämnden informerar

den 6 april 2017 kl 10:20

Du som går i byggtankar - innan ni börjar bygga ta alltid reda på vad som gäller för t ex bygglov, rivningslov, strandskyddsdispenser, anmälan mm.

Det krävs startbesked från samhällsbyggnadsnämnden innan man får påbörja ett arbete som kräver lov eller anmälan. Sanktionsreglerna har skärpts och det kan bli mycket dyrt att påbörja ett bygge utan startbesked.

Tänk på att lämna in ansökan i god tid före tänkt byggstart.

Tänker du anlägga enskilt avlopp eller installera en värmepump krävs tillståndsansökan eller en anmälan till samhällsbyggnadsnämnden. Du måste invänta beslut innan arbetet får påbörjas, tänk på att lämna in ansökan/anmälan i god tid.

OBS
För att du ska hinna få bygglov eller startbesked, tillstånd/beslut om avlopp och värmepump, innan sommaren ska ansökan eller anmälan lämnas in senast 26 maj 2017.

Om du vill ha mer information är du välkommen att kontakta oss.

Samhällsbyggnadsenheten
0952-140 60 byggnadsinspektör
0952-143 28 miljöinspektör
e-post: miljo.bygg@sorsele.se